Naše učešće na 65. Sesiji UN-ove Komisije za droge – CND

Ovogodišnja 65. Sesija Komisije za opojne droge UN-a (United Nations Commision on Narcotic Drugs-CND) održana je od 14. do 18. marta u Beču, u Austriji. Održana je u ograničenom kapacitetu, a većina programa je realizovana online. 

Udruženje Proslavi Oporavak je i ove godine učestvovalo te organizovalo prateće događaje u okviru CND-a, u saradnji sa partnerskim organizacijama. Fokus smo stavili na stigmu vezanu za ovisnost i oporavak, te naglasili značaj gender perspektive kod budućih istraživanja i servisa dostupnih za oporavak od ovisnosti. Također, željeli smo omogućiti da se poveća vidljivost  oporavka  i da se glas osoba u oporavku čuje i na nivou UN-a.

Na događaju održanom 16. marta pod nazivom “Iskustva socijalne podrške za osobe koje su beskućnici i korisnici droga” organizovanom od strane Rebirth Charity iz Irana imali smo priliku da predstavimo projekat Biram Oporavak u saradnji sa partnerskom organizacijom World Federation Against Drugs

Također, isti dan smo organizovali događaj “Pitanje stigme vezane za ovisnost i oporavak – pristup zasnovan na snagama”. Govornici iz partnerskih organizacija su podijelili svoje ekspertize i lične priče o oporavku koje doprinose prevazilaženju stigme i doprinose izgradnji servisa i mreža podrške ka smanjenju diskriminacije i marginalizacije osoba pogođenih poblemom ovisnosti i onih u oporavku. Predstavili su istraživanja te dali primjere mehanizama koji stvaraju veze i društveni kapital za ovu populaciju koji podržavaju njihova putovanja oporavka. Učesnici su imali priliku da čuju kako se rješavaju pitanja stanovanja, zapošljavanja, reintegracije u zajednicu.  Predstavljene su najbolje prakse i inovacije u vezi sa izazovom stigme iz naučne perspektive te proživljenog ličnog iskustva. 

Događaj smo organizovali uz podršku Servisa za droge i alkohol Aspire , Drug Free America Foundation, Recovery Connections,University of Derby kao i San Patrignano i WFAD.

Sažetak je dostupan ovdje.

Snimak možete pogledati ovdje.

Učestvovali smo i kao kosponzori na događaju “Osobe u oporavku i stigma. Barijere i snage na njihovom putu oporavka” održanog 18. marta u organizaciji Terapijske zajednice San Patrignano. Na ovom panelu govornici su predstavili proživljena iskustva i studije o stigmi i socijalnoj inkluziji ljudi u oporavku, analizirajući koje vrste intervencija zaista mogu podržati ljude na njihovom putu oporavka. 

Sažetak je dostupan ovdje.

Snimak možete pogledati ovdje.