Kako razgovarati

Kako razgovarati sa bliskom osobom o konzumiranju droga

 

Iako su simptomi konzumacije droga i ovisnosti/zavisnosti jasno vidljivi fizički, osobe koje konzumiraju droge imaju i emocionalne i socijalne simptome, što se često odražava na odnose sa prijateljima, porodicom, kolegama na poslu itd.

Biti prijatelj nekome ko konzumira drogu ili je ovisan/zavisan može biti teško, ali istovremeno upravo tada osoba treba dobiti podršku, iskren odnos i razgovor o problemu koji ima.

Nikada nije jednostavno razgovarati o nečemu tako osjetljivom i ličnom kao što je konzumacija droge, pa čak i kada počnete, to može blisku osobu staviti ‘pod reflektor’ ili je naljutiti i povrijediti njen ponos. To može biti zastrašujuće na početku. Vi možda nećete znati šta reći ili oni neće biti spremni da se otvore ili odgovore na način na koji biste željeli.

Također, ako razgovarate sa prijateljem, imajte na umu da možda skriva svoj problem od članova porodice ili da je konzumiranje droge prihvaćeno kao način života u porodici, pa niko i ne misli da je to problem.

Prije samog razgovora, podsjetite sebe da se fokusirate na ponašanje i posljedice, a ne na osobu.

Važno je i da razmislite o vlastitim granicama i o tome koje ponašanje ste spremni da podržite a koje niste kada je u pitanju vaš odnos sa osobom koja konzumira droge. Ako bliska osoba nerado govori, pokušajte biti strpljivi i uvjerite je da ste tu da je podržite.

Priprema

Kada želite razgovarati o nekoj temi po prvi put, odvojite malo vremena da isplanirate, možda napišete na papir šta je to što želite da kažete i zašto želite da to kažete. Ovo će vam pomoći da budete specifični i jasni u vezi onoga šta želite reći. Pronalaskom više informacija o konzumaciji droge možete se osjećati spremnije da vodite razgovor.

  • Neke od ključnih stvari su:
  • da slušate šta osoba želi reći,
  • da se držite činjenica,
  • da pokažete da se brinete i
  • da ponudite svoju pomoć.

Odaberite trenutak

Nemojte razgovarati sa bliskom osobom ako je pod uticajem droge, jer vaše misli i stajališta neće biti u potpunosti saslušana i situacija može otići u drugom smjeru od onoga koji biste željeli.

Spomenite temu kada su opušteni i onda kada je najvjerovatnije da će biti spremni da vas saslušaju. To može biti dan poslije konzumacije, kada je određena situacija još uvijek svježa u pamćenju.

Ne brinite ako ne kažete tačno ono što ste zamislili ili ako se situacija ne odvija onako kako biste željeli. Najvažnije je da izrazite svoju zabrinutost na brižan i iskren način.

Slušanje

Slušanje je jednako važno kao i pričanje. Ako ste otvoreni prema onome što vam govori bliska osoba te prema mislima i osjećanjima koja su u pozadini riječi, onda možete bolje razumjeti njeno stajalište, čak i ako se ne slažete s njim. Koristeći otvorena pitanja, dopuštajući i ohrabrujući osobu da govori omogućit ćete da se razgovor ne doživi kao predavanje ili napad.

Budite spremni da slušate ono što se govori bez prekidanja, čak i ako vam je bolno da slušate
Obratite pažnju na ton glasa i govor tijela obzirom da vam to može pomoći da razumijete osjećanja koja su u pozadini riječi
Prihvatite kako se osjeća osoba i dajte joj do znanja kako se vi osjećate

Pozitivna komunikacija

Koristite ‘Ja’ izjave prije nego ‘Ti’ izjave.

Izbjegavajte blokiranje komunikacije negativnošću ili odbacivanjem onoga što govori npr. ‘Ne želim da čujem tvoje izgovore’ ili izbjegavanjem npr. ‘Ne mogu se nositi sa ovim’.