Razumijevanje modela traume kod upotrebe supstanci. Ključne stavke: Dva puta od ...

Dva poremećaja koja su usko povezana, a mogu uključivati niz drugih ...

„Ovisnost nije sport za gledaoce, na kraju cijela porodica počne da ...

Tokom višedecenijskog rada u oblasti poremećaja zloupotrebe supstanci i kao osoba ...

Sistematski prikaz objavljen danas u naučnom časopisu Ovisnost (eng. Addiction) otkrio ...

Istraživačica Beatriz Karlini pretražila je par sajtova lokalnih maloprodajnih radnji kanabisa ...

Oporavak od ovisnosti ima dva značajna aspekta. Vjekovima je usredsređen na ...

Dobri međuljudski odnosi i društvene veze su snažna zaštita protiv lošeg ...

Prije nekoliko godina internetom je kružila zanimljiva priča koja se zvala ...

Kakav je efekat upotrebe kanabisa na pridržavanje uzimanja lijekova kod pacijenata ...