09.11.2021: SAD: Politoksikomanija je značajan faktora rizika kod predoziranja

Iako je epidemija ovisnosti od opijata bila u fokusu nacionalne pažnje u protekloj deceniji, stopa smrtnih slučajeva uslijed predoziranja od kokaina, metamfetamina i drugih stimulansa se utrostručila, sugeriše novo istraživanje koje je sprovedeno među veteranima.

Više od polovine od 3.631 veterana koji su umrli od predoziranja ovim drogama, u periodu između 2012. i 2018. imali su i druge supstance u svom organizmu, pokazuje studija. Većina tih drugih supstanci koji su utvrđene među ovom grupom su bili opijati, uključujući sintetičke i opijate na recept, dok kod druge polovine veterana koji su preminuli uslijed predoziranja stimulansima nije pronađeno prisustvo opijata. Kod predoziranja stimulansima i drugim neopijatskim supstancama, alkohol je bio jedan od faktora uključenih u smrtni ishod kod tri četvrtine ispitanika. 

Većina veterana čije je predoziranje uključeno u studiju (70%), nije bila ni na kakvom tretmanu u klinici za liječenje ovisnosti u godini prije smrti. Međutim, u skladu sa povećanom pažnjom na opijate, vjerovatnije je da su oni koji su umrli od kombinacije opijata i stimulansa imali pristup tretmanu ili da im je dijagnosticiran poremećaj uzrokovan upotrebom supstanci.

Istraživanje objavljeno u časopisu „Addiction“ od strane tima sa Univerziteta u Mičigenu – Centra za ovisnost, Centra za prevenciju povreda i Centra za klinička istraživanja vezana za boračka pitanja je pokazalo da je politoksikomanija glavni rizik za predoziranje. 

Autori navode da je potreban bolji pristup tretmanu za veterane i ostale, a to naročito za stanovnike ruralnih područja kao i za one koji su iskusili beskućništvo. Također su istaknuli manjak tretmana baziranih na lijekovima koji bi pomogli pojedincima da reduciraju upotrebu metamfetamina ili kokaina. Višestruki tretmani koji su bazirani na lijekovima dostupni su za one sa poremećajem uzrokovanim upotrebom opijata ili alkohola. 

Istraživanje  također naglašava razlike u riziku od predoziranja stimulansima. Na primjer, jedna trećina svih smrtnih slučajeva koja uključuje predoziranja stimulansima bila je među veteranima koji su afro-američkog porijekla, kao i dvije trećine smrtnih slučajeva koji uključuju predoziranje kokainom.

Za stanovnike ruralnih područja je bilo vjerovatnije da preminu uslijed predoziranja metamfetaminom ili u kombinaciji s drugim supstancama; ako su opijati bili prisutni, vjerojatnije je da su to bili opijati na recept, prije nego sintetički opijati. 

Toliko smo se fokusirali na opijate  da smo zanemarili ogromno povećanje onih pojedinaca koji koriste više supstanci odjednom, kao i one koje koriste samo stimulanse, iako znamo da se veliki broj pojedinaca neće držati samo jedne supstance. Naročito zabrinjavajuća je činjenica je da veliki broj ljudi koji su preminuli usljed predoziranja nije imao pristup tretmanu ili liječenju ovisnosti“.

Dr. Lara Couglin, Odsjek za psihijatriju, Univerzitet Mičigen                                                   

Ovo je važno, objasnila je, jer su se psihoterapijski tretmani pokazali efikasnim za poremećaj uzrokovan upotrebom stimulansa, ali oni su obično dostupni samo u okruženjima za liječenje ovisnosti.

Couglin ističe da ljudi koji koriste metamfetamin ili kokain mogu doživjeti oštećenje srca koje ih dovodi u veći rizik od smrtnog ishoda, posebno ako koriste i opijate, koji deprimiraju respiratorni sistem. Istraživanje je pokazalo da je 62% slučaja predoziranja među veteranima starosti 45-64 uključivalo stimulanse.

„Moramo povećati svijest o ulozi stimulansa kao faktoru rizika za predoziranje, kao i potrebi onih sa poremećajem uzrokovanim upotrebom stimulansa da se upućuju na tretman bez obzira da li koriste opijate ili ne, navodi Couglin. Sada znamo da je veća vjerovatnoća da će kokain i metamfetamin biti pomiješan s fentanilom ili drugim sintetičkim opijatima, tako da oni koji ih koriste moraju biti opremljeni pomoćnim dozama naloksona za korišćenje i moraju znati o riziku od predoziranja u slučaju da oni ili neko s kim su dožive neočekivanu reakciju opasnu po život.”

Izvor:  

https://www.news-medical.net/news/20211021/