17.12.2018. US: Vaš koeficijent oporavka?  Prema većoj fluentnosti oporavka

U 2012. godini, eksperimentisao sam sa izradom ispita vezano za znanje o oporavku. Namjera ovog testa od 100 stavki bila je da ilustrira fokus edukacija o trendovima droga, psihofarmakologiji, kao i patologijama vezanim za ovisnost, što je u kontrastu sa oskudnom pažnjom posvećenoj prevalenciji, putevima, stilovima, i stadijima dugogodišnjeg oporavka od ovisnosti.

Živimo u svijetu gdje osobe koje imaju značajne probleme sa alkoholom i drugim drogama traže različite kultne historijske i savremene figure, katalitičke ideje, riječi, slogane, metafore i prilično raznolike identitete i lične priče kako bi riješili svoje probleme. Izazov za tretman ovisnosti i za organizacije koje se bave oporavkom od ovisnosti u zajednici kao i njihove pružaoce usluga, jeste kako da kreiraju okruženja i servise unutar kojih su dostupni svi ovi motivi i narativi. Postizanje tako široke fluentnosti oporavka među tretmanima oporavka i stručnjacima – osobama koje pružaju podršku u oporavku, zahtijeva savladavanje znanja iz historije oporavka od ovisnosti i temeljno razumijevanje onoga što se nauči o oporavku kroz rigorozne naučne studije.

Za profesionalce iz oblasti ovisnosti i stručnjake koji pružaju podršku u oporavku, ovo zahtijeva osnovnu fluentnost u jeziku sekularnih, duhovnih i  religijskih puteva oporavka i povezanih grupa uzajamne pomoći, znanje o asistiranim i neasisitiranim stilovima rješavanja problema; znanje širokog spektra prevencije, također fluentnost u okviru smanjenja štete, tretmana, kao i tehnologija u podršci oporavku.

Prihvatanje takvog okvira je zasnovano na uvjerenju da ljudi koriste različite načine da izbjegnu i pobjegnu od problema sa alkoholom i drugim drogama, te da je takav uspjeh naglašen kroz informirani pristanak i usmjeravanje uz dužno poštovanje.

Šta bi tačno takva fluentnost podrazumijevala na najpraktičnijem nivou? Koje od sljedećih izjava bi podržali?

 

  1.      Edukativni mediji unutar tremana ovisnosti i programa oporavka bi trebali biti dostupni na više jezika, naročito na najistaknutijim jezicima unutar geografskog područja provođenog programa.
  2.      Organizacije koje pružaju tretman ovisnosti i ne-kliničke servise podrške oporavku bez obzira na njihovu primarnu orijentaciju (sekularnu, duhovnu ili religijsku; zasnovanu na apstinenciji ili usmjerenu na farmakoterapiju i sl.), trebale bi pružiti svima informacije i o alternativnim pristupima.
  3.    Organizacije koje pružaju usluge liječenja zavisnosti i ne-kliničke servise podrške oporavku, trebale bi se preusmjeriti sa izolovanih organizacija sa jednim modalitetom ili filozofijom na  multimodalne servisne centre koji nude širok spektar naučno i iskustveno zasnovanih servisa.
  4.      Svaka osoba koja je korisnik tretmana ovisnosti ili podrške u oporavku, koja ne pokazuje mjerljive pozitivne efekte, ili doživljava kliničko pogoršanje za vreme primanja servisa, bi trebala biti informisana o alternativnim pristupima i sukladno s tim povezana sa takvim uslugama.
  5.      Osobama u oporavku koje su u ulozi stručnjaka ili savjetnika po iskustvu, te osobama koje su akademski ovlaštene ali bez iskustvenog znanja o oporavku, trebala bi biti pružena orijentacija i trening o alterntivnim putevima oporavka i to kako da na objektivan način predstave tretman i opcije oporavka.
  6.      Stručnjaci za tretman ovisnosti i podršku u oporavku trebali bi imati radno znanje o historiji, organizaciji, primarnim mehanizmima promjene, temeljnoj literaturi, obrascima sastanaka i komunikacije, kao i asertivne procedure upućivanja na velike organizacije za uzajamnu pomoć u oporavku  i druge lokalne institucije za podršku oporavku.
  7. Stručnjaci za tretman ovisnosti i podršku u oporavku trebali bi biti upoznati sa lokalnim etničkim/kulturnim zajednicama i lokalnim ulogama i praksama liječenja koje mogu biti korištene kao resursi unutar podrške oporavku.

Naučili smo jako puno o patologijama povezanim sa ovisnošću i mehanizmima biopsihosocijalne stabilizacije (akutni tretman); krajnje je vrijeme da naučimo o prevalenciji, putevima i procesima kroz koje pojedinci i porodice razrješavaju probleme vezane za alkohol i druge droge, kao i o različitim zajednicama u kojima se takvo izlječenje dešava.

Izvor: http://www.williamwhitepapers.com