Milioni ljudi širom svijeta uzimaju antidepresive kako bi se izborili sa ...

Dvije osobe umrle su u Hrvatskoj od predoziranja fentanilom, drogom koja  ...

Vlada je obećala da će povećati sredstva za finansiranje liječenja ovisnosti ...

To jeste svakako bio slučaj za Lucy, koja je sada koordinatorica ...

Istraživanje pokazuje da ljekari sa poremećajem upotrebe supstanci (eng. Substance Use ...

Prije dvije godine počeo sam pričati o vjerovatnoći da će izolacija ...

Postoji nekoliko različitih strategija oporavka koje možete primijeniti da biste se ...

Ljudi koji pate od PTSP-a (posttraumatskog stresnog poremećaja) imaju četiri puta ...