Okrugli stol „Stigma među profesionalcima“

U zgradi Parlamenentarne skupštine 22.12.2023. godine udruženje „Proslavi oporavak“ je organizovalo okrugli stol pod nazivom „Stigma među profesionalcima“.

Događaj je imao za cilj poticanje dijaloga i dijeljenje dugogodišnjeg iskustva profesionalaca iz različitih sektora vezanih za stigmu prema osobama  koje su ovisne o psihoaktivnim supstancama.

Događaj je otvorio gospodin Dragan Vukadin ,šef odsjeka za suzbijanje zloupotreba opojnih droga pri Ministarstvu sigurnosti BiH i gospodin Boro Goić ,predsjednik udruženja „Proslavi oporavak“.

Gospodin Elmedin Muratbegović,kriminolog,redovni profesor na  odsjeku za kriminalistiku i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu je u sklopu događaja prikazao rezultate istraživanja „Ovisnost/zavisnost o drogama ,stigma među profesionalcima“ provedenog 2019.godine u saradnji sa udruženjem „Proslavi oporavak“.Istraživanje je provedeno u sklopu projekta „Biram oporavak“,koji se temelji na socijalnog pravdi ,a za cilj ima povećanje mogućnosti intergracije u društvo za ranjive i marginalizirane skupine pogođene problemom zavisnosti/ovisnosti,te unaprijeđenje odgovora društva na potrebe ovih skupina.

Svoja iskustva i primjere iz prakse sa učesnicima su podijelili : Sanela Pekić,socijalni radnik,Đana Lončarica,psiholog i psihoterapeut,S.Amata Anđelić,koordinatorica Centra Marjanovac,Admir Vatreš,istražitelj MUP KS-a,Nermina Vehabović Rudež ,psiholog i psihoterapeut ,Denis Džidić,direktor i izvršni urednik BIRN BiH,Almedina Tanović,psihijatar,Zavod za bolesti ovisnosti KS-a.

Glavni zaključci okruglog stola ogledaju se u nedostatku sistemskih rješenja i multidisciplinarnog pristupa u radu sa osobama koje su ovisne o psihoaktivnim supstancama ili su u procesu oporavka,nedostatku obuka ,treninga,edukacija za praktičare,netransparentno medijsko izvještavanje,nedostatku stručnog kadra obučenim za rad sa osobama ovisnim o psihoaktivnim supstancama ili osobama koje su u procesu oporavka.

Udruženje „Proslavi oporavak“se zahvaljuje Ministarstvu sigurnosti BiH ,svim govornicima ,učesnicima i posjetiteljima na dolasku i prepoznavanju truda koji ulažemo kako bi ljudima u potrebi pružili podršku i priliku za oporavak.