Počela kampanja: „ Gradovi protiv droge – Pruži ruku podrške“

Povodom obeležavanja novembra – meseca borbe protiv bolesti zavisnosti, Udruženje Izlazak u saradnji sa Kancelarijom za borbu protiv droga Vlade Republike Srbije i  sedam jedinica lokalne samouprave (Loznica, Šabac, Sremska Mitrovica, Bor, Majdanpek, Bačka Palanka i Novi Pazar) započinje  kampanju pod nazivom „ Gradovi protiv drogePruži ruku podrške

Na ovaj način želimo da skrenemo pažnju javnosti da je problem zavisnosti izuzetno složen psihosocijalni problem koji se ne može rešavati samo unutar jedne profesije/struke, već isključivo efikasnom međusektorskom saradnjom različitih tela i organizacija koje ponaosob imaju specifičnu kompetentnost i odgovornost.

Ono što je neophodno jeste puna društvena i javna svest o bolestima zavisnosti, kako bi moglo doći do odgovarajućih pomaka i uticati na zaustavljanje, zatim i na smanjivanje stopa obolevanja stanovništva od bolesti zavisnosti u određenoj sredini. Znamo da je pojedinac odgovoran za svoje postupke, ali mi kao društvo smo odgovorni da pojedincu pružimo podršku kako bi napravio maksimum od svog životnog potencijala.

Već duži niz godina postoji veoma dobra i produktivna saradnja na relaciji Udruženja Izlazak i Kancelarije za borbu protiv droga Vlade Republike Srbije, koja je svakako jedna od najaktivnijih u Srbiji, sa kojom je do sada, sproveden značajan broj aktivnosti.

U sklopu projekta „Biram Oporavak“ Udruženje Izlazak i Kancelarija za borbu protiv droga Vlade Republike Srbije su organizovali brojne sastanke širom Srbije na kojima je prisustvovalo preko 250 predstavnika iz 77 opština.  Akcenat je pre svega stavljen na ruralne sredine gde je uočen veliki broj nedostataka kao što su finansije, ljudski resursi, stručnih obuka i edukacija, neefikasne prevencije, nezainteresovanosti roditelja, neadekvatnih zakonskih okvira. Pored svega navedenog uočena je neinformisanost kako samih zavisnika o mogućnostima tretmana tako i profesionalaca koji se u svom radu sreću sa osobama u problemu zavisnosti i njihovim porodicama. Svi pomenuti problemi, a posebno nedostatak jasne komunikacije među akterima vodi u kontinuirani trend rasta zavisničke populacije sa naglaskom na mlade.

Na osnovu prikupljenih podataka i procene potreba prepoznali smo ulogu i značaj lokalne zajednice u rešavanju ovog problema. Oformili smo Multidisciplinarne timove na lokalnim nivoima koji se sastoje od predstavnika državnih institucija, lokalnih samouprava, ustanova i organizacija civilnog društva koji se direktno ili indirektno bave bolestima zavisnosti, odnosno smanjenjem ponude i potražnje.

Cilj nam je da svaki manji grad, ima pre svega dobru međusektorsku saradnju na lokalnom nivou, da se razviju kapaciteti servisa kako bi ljudi koji bi želeli da uđu u proces oporavka imali tačno definisane mogućnosti  i znali kome se tačno obratiti za pomoć.

Nažalost, gotovo da ne postoji sredina u Srbiji u kojoj nema upotrebe droga i nadamo se da ćemo ovom kampanjom uspeti da motivišemo i ujedinimo sve aktere koji se direktno ili indirektno bave problemom bolesti zavisnosti, da ovaj problem ne posmatraju iz ugla pojedinca već da zajedno delujemo kao  protektivni  faktor u  susretu  sa  istim.

 

Autor: Jelena Denčić, klinički psiholog, Udruženje Izlazak