15.04.2019. US: Rizik od zloupotrebe elektronskih cigareta

Autor vijesti: Nikola Mijušković, Preporod

Jedan od proizvoda koji u poslednjim godinama bilježi ekspanziju jesu elektronske cigarete. Veliki broj konzumenata se hvata za jasne komparativne prednosti u odnosu na tipične cigarete. Međutim, ne može se reći da je riječ o proizvodu koji je u potpunosti bezbjedan za upotrebu, a najnoviji znaci upozorenja stižu iz Amerike.

Naime, Američka uprava za hranu i ljekove (FDA) je izvijestila o određenom broju slučajeva konvulzivnih napada među korisnicima elektronskih cigareta. Precizan broj takvih slučajeva je 35, pa se na osnovu toga pokrenula istraga o potencijalnoj vezi elektronskih cigareta i pojave konvulzija. Za sada ne postoje u potpunosti pouzdani dokazi kojima bi se potvrdila ili opovrgnula ova teza, pa se očekuje niz novih istraživačkih poduhvata na ovu temu.

Ukoliko želite pročitati izvorni tekst o ovoj problematici, to možete učini ulaskom na sljedeći link:
https://portalanalitika.me