Održan sastanak sa ključnim akterima Grada Doboja

U saradnji sa Gradskom upravom Grada Doboja dana 16.04.2019. održan je Multisektorski sastanak za organizacije i institucije koje se u svom radu susreću sa osobama u problemu ovisnosti.

Predstavnice Udruženja Proslavi Oporavak informisale su prisutne o aktivnostima u sklopu projekta „Biram Oporavak“ i predstavile statističke podatke vezane za rad besplatnog i anonimnog savjetovališta za problematiku zloupotrebe droga. Istakle su da se spustila dobna granica prvog uzimanja droge, te da je više od 50% servisa pruženo osobama mlađim od 30 godina koje pomoć traže zbog korištenja kanabisa i amfetamina. Zabrinjavajuća je i činjenica da je pomoć potrebna i sve većem broju maloljetnika. Učesnici su informisani i o programu rane intervencije koji je Udruženje razvilo kao odgovor na trenutne trendove i potrebe.

Predstavnici relevantnih aktera podijelili su iskustva u radu, te su pružili uvid u stanje u lokalnoj zajednici na ovom polju iz perspektive pravosuđa, policije, školstva kao i medicine i nevladinog sektora. Smatraju da je stanje alarmantno, te je veoma bitno educirati stručni kadar koji bi pružio adekvatne servise na polju prevencije, kao i rane intervencije i slažu se da je rad sa porodicama od presudnog značaja.

Učesnici su izrazili zainteresovanost za promociju projekta, i podržali cilj da besplatna i anonimna telefonska linija 0800 28 000, te web stranica www.biramoporavak.com postanu most između korisnika i davaoca usluga.