20.08.2019. Svet: Međunarodni dan svesti o predoziranju

Međunarodni dan svesti o predoziranju je globalna kampanja koja radi na sprečavanju predoziranja,smanjenju stigme povezane s tim i pružanju podrške porodicama i voljenima žrtava predoziranja. Nezvanični dan informisanja poštuje se svake godine 31. avgusta.

Dan su ustanovili 2001. Australci Salli J. Finn i Peter Streker kao način da se odaju spomen onima koji su izgubili život zbog predoziranja i da podrže voljene ljude čiji su životi bili pogođeni zloupotrebom droga. Od 2012. godine odgovornost za organizovanje Međunarodnog dana podizanja svesti o predoziranju preuzeo je Penington Institut, australijska neprofitna zdravstvena organizacija. Uprkos australijskim korenima, dan se danas primećuje širom sveta.

Prepoznavanje simptoma predoziranja Medicinski profesionalci definišu predoziranje kao slučajnu ili namernu upotrebu leka ili supstance kao što su alkohol ili opojna droga koja prelazi preporučenu dozu. Predoziranje može imati ozbiljne posledice, od efekata u rasponu od blage dezorijentacije do napadaja, povrede mozga i smrti. Deo dnevnog reda Međunarodnog dana svesti o predoziranju jeste širenje informacija o tome kako otkriti znakove zloupotrebe i predoziranja i šta uraditi kada naiđete na osobu koja može imati neželjenu reakciju na lek. Dezorijentacija, uznemirenost, otežano disanje i povraćanje mogu biti znakovi predoziranja i ne treba ih ignorisati.

Globalni problem

Predoziranje je sve veći globalni problem. Izveštaj iz 2014. Kancelarije Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal (UNODC) procenjuje da oko 183.000 ljudi svake godine podleže predoziranju širom sveta. Prema američkim Centrima za kontrolu i prevenciju bolesti, predoziranje drogom je vodeći uzrok slučajne smrti u Sjedinjenim Državama. Velika većina smrtnih slučajeva predoziranja događa se zbog zloupotrebe opioida. Opioidi su klasa lekova koji smanjuju intenzitet bola interakcijom sa proteinima zvanim opioidi koji se nalaze u ljudskom mozgu, kičmeni moždini i drugim organima. U opijate spadaju ilegalne supstance poput heroina, kao i lekovi propisani kao što su oksikodon, kodein i morfij. Ozbiljne posledice Predoziranje nije jedina posledica zavisnosti od lekova. U mnogim delovima sveta, zajednička upotreba igala i opreme za ubrizgavanje droga može učiniti korisnike ranjivim na hepatitis C i HIV. Prema UNODC-u, oko 13% svih droga širom svijeta živi sa HIV-om. Trgovina drogom i bolesti i zločini povezani sa drogom takođe mogu negativno uticati na porodice i zajednice. Jedna od glavnih svrha Međunarodnog dana svesti o predoziranju jeste da se pomogne u smanjenju stigme oko predoziranja razgovorom o tome i skretanjem pažnje na činjenicu da je zloupotreba supstanci i predoziranje drogom moguće sprečiti.

Šta se dešava sa Međunarodnim danom svesti o predoziranju? Međunarodni dan svesti o predoziranju nije zvanični praznik, tako da su preduzeća, škole i vladine kancelarije otvorene. Zdravstvene grupe u zajednici, organizacije za razmenjivanje igala, nastavnici, medicinski profesionalci i kreatori politike organizuju diskusije, konferencije i radionice kako bi skrenuli pažnju na rastući problem predoziranja. Oni takođe pružaju široj javnosti informacije o tome kako utvrditi zavisnost od supstanci i predoziranje. Ljudi se ohrabruju da nose srebrne značke kako bi pokazali svoju podršku za svest o predoziranju.

Izvor teksta: https://www.timeanddate.com