Kurs multidisciplinarnog pristupa hemijskih i nehemijskih zavisnosti

Autor vesti: Monika Žugić

24.10.2018 godine članovi  Udruženje „Izlaska“ su prisustvovali kursu/edukaciji od strane stručnih lica Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti Teodora Drajzera.

Kurs je održan u prostorajama ove ustanove, predavači su bili dugogodišnji doktori specijalne bolnice kao i ostali kadrovi medicinske sestre, laboranti, farmaceuti i radni terapeut.

Kroz edukaciju smo mogli  da čujemo o  pristupu bolesti zavisnosti s medicinske strane, na koji način se tretira, leči i koje posledice donosi zloupotreba psihoaktivnih supstanci.

Domaćini su nas kroz njihova iskustva i rad sa pacijentima proveli kroz sam protokol njihove ustanove i približili kako izgledaju tretmani lečenja u njihovoj ustanovi.

Po završetku edukacije smo kroz nekoliko rečenica predstavili  rad našeg udruženje, i još jednom zaključili da ukoliko se pomoć ljudima u problemu pruža sveobuhvatno, možemo doći do pozitivnih rezultata.