Poziv za konferenciju: “BiH na putu ka EU: Prilika za razvoj suradnje i jačanje zajednice u borbi protiv zloupotrebe droga”

Udruženje Proslavi Oporavak se u svom radu fokusira na oporavak od ovisnosti i aktivnosti kojima želimo doprinijeti jačanju borbe protiv zloupotrebe droga u Bosni i Hercegovini. Jedna od redovnih aktivnosti je i organiziranje konferencija sa ciljem upoznavanja učesnika sa trenutnim izazovima i trendovima na području zloupotrebe opojnih droga u BiH.

U tu svrhu, čast nam je pozvati kolege i saradnike koji se direktno ili indirektno bave problemom ovisnosti  na jednodnevnu konferenciju  „BiH na putu ka EU: Prilika za razvoj suradnje i jačanje zajednice u borbi protiv zloupotrebe droga“, koja će se održati 19.11.2018. godine u zgradi Ureda Evropske unije u BiH, ulica Skenderija 3a, sa početkom u 10 sati.

Konferenciju organiziramo u partnerstvu sa Uredom Evropske unije u Bosni i Hercegovini i nadamo se da ćemo zajedno, kroz diskusije i nova internacionalna istraživanja, ukazati na prilike za razvoj zajednice, te jačanje suradnje među akterima. Gosti će nam kao i uvijek biti domaći i strani eksperti koji rade u oblasti suzbijanja zloupotrebe droga i oporavka od ovisnosti.

Za učesnike je obezbijeđen ručak i osvježenje, a imaće i priliku za razmjenu iskustava i primjera dobrih praksi. Nakon konferencije će biti predstavljeni glavni zaključci, smjernice i preporuke.

Zbog ograničenog broja učesnika, prijave su otvorene do 15.11.2018.godine, do 15:00 sati.

Prijave je potrebno dostaviti na mail: udruga@proslavi-oporavak.ba sa imenom, prezimenom i nazivom organizacije, zbog kontrole ulaska u zgradu Ureda EU u BiH.

Preliminarnu agendu konferencije možete preuzeti ovdje:  Agenda Draft