Preporod u gostima na TVNK

Autor vijesti: Nikola Mijušković, Preporod

19.3.2019. godine, Televizija Nikšić je još jednom ugostila Jovana Bulajića, Izvršnog direktora Preporoda. Tema gostovanja su bile brojne aktivnosti koje Preporod sprovodi u okviru projekta ”Biram oporavak”, ali i druge programske aktivnosti koje pripadaju kontinuiranom radu Preporoda.

Jovan Bulajić je ukazao na trendove koji se dešavaju unutar problematike bolesti zavisnosti u Crnoj Gori, koji sami po sebi nose zabrinjavajući karakter, a osvrnuo se i na odnos krovnih državnih instanci prema ovoj problematici. U prvom redu se misli na reakciju donosioca odluka u odnosu na Predlog mjera, koji je kreiran od strane svih relevantnih aktera koji djeluju na polju borbe protiv zloupotrebe PAS u Crnoj Gori.