Webinar povodom obilježavanja 8. marta, Međunarodnog dana žena

U partnerstvu sa Svjetskom Federacijom protiv droga (World Federation Against Drugs, WFAD), u okviru Radne grupe za pitanja gender-a, organizovanjem webinara se priključujemo obilježavanju Dana žena kao i Mjeseca oporavka žena.

Međunarodni dan žena (8. mart) je svjetski dan obilježavanja društvenih, ekonomskih, kulturnih i političkih dostignuća žena – istovremeno pozivajući na akciju u jačanju rodne ravnopravnosti i ubrzano osnaživanje žena.

Registrujte se na ovom linku i poslušate priče žena, šampiona oporavka te uvide stručnjaka o važnosti prevencije, tretmana, oporavka i reintegracije.

Za više informacija o govornicimaa i vremenu održavanje pogledajte letak ovog webinara.

*Radna grupa za pitanja gender-a je inicijativa Svjetske Federacije protiv droga koja specifično adresira nedozvoljenu upotrebu droga/ovisnosti među ženama, rodno zasnovano nasilje i njenu vezu sa nedozvoljenom upotrebom droga i pristup zdravstvenoj njezi, tretmanu i servsima za oporavak za žene. Sve to zalažući se za prava žena i doprinoseći globalnoj debati vezano za politike o drogama.